Sparkle Up Your Mind heeft nu de ANBI status

Met trots kunnen wij mededelen dat onze stichting, Stichting Sparkle Up Your Mind, is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Stichting Sparkle Up Your Mind is door Lianne Grootings Ritzen opgericht om verdergaand onderzoek naar uitgezaaide borstkanker mogelijk te maken en dient daarmee het algemeen belang. Het is een ontzettende eer om in nagedachtenis van Lianne deze stichting te mogen voortzetten en een bijdrage te kunnen leveren aan dit ontzettend belangrijke onderzoek. We zijn daarom zeer verheugd als stichting de ANBI status te hebben verkregen. Dit brengt grote voordelen voor onze donateurs met zich mee. Donaties aan Stichting Sparkle Up Your Mind kunnen een belastingvoordeel opleveren voor de donateurs, zowel bij losse als periodieke donaties.

Het bestuur van Stichting Sparkle Up Your Mind